Seniorsaken – Seniorboliger på Hafslundsøy - Østfold

Aktivitetstype
Kommune / land
Kalender
Enkeltaktivitet
Dato
Onsdag 7. oktober 2015
Starttid
12:00
Sluttid
14:00
Arrangør
Seniorsaken Østfold
Sted, adresse
Glenghuset, Dronningensgt. 34, Sarpsborg

På Temamøte denne gang, skal vi høre om Øivind Erichsens planer for seniorboliger på Hafslundsøy. Han planlegger ca. 40 boliger i nær tilknytning til Øya Golfpark.
Seniorsakens Generalsekretær Knut Chr. Høvik vil orientere om Seniorsakens boligpolitikk for eldre.
Alle er velkommen.
Det vil bli servert vafler, kaffe og te kr. 20,- og utlodning med fine gevinster vel det også bli.